Privacy Verklaring

U7BUYUT en haar aangesloten bedrijven (collectief, het "Bedrijf") respecteren uw privacy rechten en erkennen het belang van het beschermen van de Persoonlijke Informatie (zoals hieronder gedefinieerd) die door u aan ons wordt verstrekt. Dit Privacybeleid beschrijft hoe de Onderneming de Persoonlijke Informatie verzamelt, opslaat en gebruikt die u aan ons verstrekt via de websites van de Onderneming en via telefonische of e-mailcommunicatie die u met ons heeft. Dit Privacybeleid beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot het gebruik door de Onderneming van de Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt, en de acties die u kunt ondernemen om toegang te krijgen tot deze informatie en om de Onderneming te verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen.

Instemming

Door de websites van de Onderneming te gebruiken, erkent u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en dat u instemt met de hierin beschreven praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken door de Onderneming van de door u aan ons verstrekte Persoonlijke Informatie. Dit is het volledige en exclusieve Privacybeleid van de Onderneming en het vervangt alle eerdere versies. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de bepalingen hierin, en daarom raden wij u aan deze pagina vaak te bezoeken, dit Privacybeleid regelmatig door te nemen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen hierin. Als u na het lezen nog steeds vragen hebt over een deel van dit Privacybeleid, neem dan contact op met de Onderneming via de contactinformatie op de pagina Contact.

Informatie Verzameling en Gebruik Persoonlijke Informatie

"Persoonlijke informatie" betekent informatie die u kan identificeren als een specifiek individu, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactinformatie, zowel op het werk als thuis. Op alle websites van het Bedrijf die Persoonlijke Informatie verzamelen, beschrijven wij specifiek welke informatie nodig is om u te kunnen voorzien van het product, de dienst of het kenmerk dat u hebt aangevraagd. Wij verzamelen Persoonlijke Informatie wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u zich bij ons registreert, wanneer u onze producten en diensten gebruikt, wanneer u een bestelling bij ons indient, wanneer u onze websites of de websites van bepaalde partners van de Onderneming bezoekt, en wanneer u deelneemt aan promoties en loterijen.

Registratie

Wanneer u zich registreert bij ons op deze site, vult u eerst het on-line registratieformulier in, waarvoor u een gebruikersnaam en wachtwoord moet aanmaken. Tijdens de registratie wordt u ook gevraagd Persoonlijke Gegevens te verstrekken, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardnummer en de vervaldatum van uw creditcard. Wij gebruiken deze informatie zodat wij contact met u kunnen opnemen over de diensten en producten op de site(s) waarin u interesse hebt getoond of die u hebt aangevraagd en om de afhandeling van een bestelling te vergemakkelijken.

Promoties, Prijsvragen en Weddenschappen

Van tijd tot tijd kan het Bedrijf u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan promoties, prijsvragen of weddenschappen op zijn website(s). Dergelijke promoties, prijsvragen en weddenschappen zijn ook onderworpen aan de regels en voorschriften die bij dergelijke promoties, prijsvragen en weddenschappen worden gepubliceerd. Als u deelneemt, dient u zich te registreren bij het Bedrijf, waarvoor u bepaalde Persoonlijke Informatie dient te verstrekken. Deelname aan deze promoties, prijsvragen en weddenschappen is geheel vrijwillig en u hebt dus de keuze om u al dan niet te registreren en uw Persoonlijke Informatie te verstrekken. De gevraagde informatie omvat gewoonlijk contactinformatie, zoals naam, verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij zullen deze informatie gebruiken om winnaars op de hoogte te brengen en prijzen uit te reiken. Bovendien kunt u er tijdens het registratieproces voor kiezen om aanvullende gerelateerde berichten van ons te ontvangen. Als u besluit om u in te schrijven, zullen wij de verstrekte informatie gebruiken om u mededelingen te sturen zoals beschreven in dit Privacy Beleid.

Andere Verzamelde Informatie

Sommige informatie kan automatisch worden verzameld telkens wanneer u de websites van het Bedrijf bezoekt, zoals cookies en computerinformatie. Daarnaast kan informatie worden verzameld uit andere onafhankelijke bronnen van derden. Wij verzamelen ook informatie over welke pagina's u op deze site bezoekt. Deze gegevens over sitebezoek worden alleen geïdentificeerd door een unieke URL.

Cookies

Het Bedrijf gebruikt zowel sessie-ID cookies als permanente cookies als onderdeel van zijn interactie met uw browser. Een cookie is een alfanumerieke identificatiecode (een bestand) die de websites van het Bedrijf via een webbrowser naar de harde schijf van uw computer overbrengen om de systemen van het Bedrijf in staat te stellen uw browser te herkennen voor het bijhouden van gegevens. Een sessie-ID cookie vervalt wanneer u uw browser sluit, terwijl een permanente cookie gedurende een langere periode op uw harde schijf blijft staan. Wij gebruiken sessie-ID cookies om het navigeren op onze websites voor u te vergemakkelijken. Wij gebruiken persistente cookies om te identificeren en te volgen welke secties van haar website u het vaakst bezoekt. Wij gebruiken ook blijvende cookies in delen van onze website waar u zich moet registreren en waar u de informatie die u ziet kunt aanpassen, zodat u uw voorkeuren niet meer dan eens hoeft in te voeren.
Door de opties in uw browser te configureren, kunt u bepalen hoe cookies door uw systeem worden verwerkt. Indien u echter het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat u bepaalde functies op deze site niet kunt gebruiken en dat u bij nieuwe of onderbroken browsersessies de informatie die nodig is om een bestelling af te ronden, opnieuw moet invoeren.
Sommige zakelijke partners van het Bedrijf (bijv. adverteerders) gebruiken cookies op de site. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies (zie "Reclame door derden" en "Cookies van derden" hieronder). Dienovereenkomstig dekt dit Privacy Beleid alleen het gebruik van cookies door de Onderneming en heeft het geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Log Bestanden

Zoals de meeste websites, verzamelt het Bedrijf automatisch bepaalde informatie en slaat deze op in logbestanden. Deze informatie omvat internet protocollen (IP) adressen, browser type, internet diensten provider (IDP), verwijzende/exit pagina's, besturingssysteem, datum/tijd stempel, en clickstream gegevens. Het Bedrijf gebruikt deze informatie om trends te analyseren, te screenen op fraude, de websites van het Bedrijf te beheren, de bewegingen van gebruikers op de websites te volgen en om demografische informatie te verzamelen over het gebruikersbestand van het Bedrijf als geheel.

Gebruik van Informatie Verificatie, Facturering, en Status van Bestelling

Het Bedrijf verzamelt Persoonlijke Informatie om de juistheid van uw naam, factuuradres en verzendadres te verifiëren, om te screenen op fraude, om u te factureren voor gekochte producten en diensten en om u te betalen voor verkochte producten en diensten. Het Bedrijf gebruikt uw e-mailadres(sen) om zo nodig contact met u op te nemen over de status van uw Bestelling en om u een Ontvangst Bevestiging Aankoop/Verkoop en een Verzendingsbevestiging van uw Bestelling te sturen.

Het Bedrijf kan, maar is niet verplicht, u strikt dienstgerelateerde aankondigingen of zeldzame gelegenheden te sturen wanneer het noodzakelijk is dit te doen. Bijvoorbeeld, als onze dienst tijdelijk is opgeschort voor onderhoud, kunnen wij u een e-mail sturen. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor deze mededelingen, aangezien deze niet promotioneel van aard zijn. Indien u deze niet wenst te ontvangen, kunt u uw rekening deactiveren.

Dienstgerelateerde Aankondigingen

Het Bedrijf kan, maar is niet verplicht, u strikt dienstgerelateerde aankondigingen of zeldzame gelegenheden te sturen wanneer het noodzakelijk is dit te doen. Bijvoorbeeld, als onze dienst tijdelijk is opgeschort voor onderhoud, kunnen wij u een e-mail sturen. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor deze mededelingen, aangezien deze niet promotioneel van aard zijn. Indien u deze niet wenst te ontvangen, kunt u uw rekening deactiveren.

Onderzoek

Wij verzamelen ook informatie voor onderzoeksdoeleinden en om anonieme rapporten te verstrekken aan interne en externe klanten. Het bedrijf gebruikt de verzamelde informatie voor zijn eigen interne marketingen demografische studie om de klantendienst en het productaanbod te verbeteren.

Klanten Dienst

Wij zullen met u communiceren in antwoord op uw vragen, om de producten en diensten te leveren die u vraagt, en om uw rekening te beheren. Wij zullen met u communiceren via e-mail, live chat of telefoon, in overeenstemming met uw wensen.

Voorkeuren

Het Bedrijf slaat informatie op die het verzamelt via cookies, logbestanden en bronnen van derden om een profiel van uw voorkeuren op te stellen, teneinde de inhoud van de website van het Bedrijf voor u te verbeteren.

Informatie Delen en Openbaarmaking

Het Bedrijf verkoopt of verhuurt geen van de verzamelde informatie aan derden voor welke doeleinden dan ook, maar het deelt informatie met derden zoals hieronder beschreven.

Dienst Verleners

De Bedrijf maakt de verzamelde informatie bekend aan externe dienstverleners die nodig zijn om de volgende uitbestede operaties te vergemakkelijken: adres verificatie, credit card verwerking, fraude screening en verzending van bestellingen.

Naleving van Wettelijke Autoriteiten

Zoals vereist door de wet, en om de wettelijke rechten van klanten of het Bedrijf af te dwingen, en om te voldoen aan lokale, staats-, federale en internationale wetgeving, kan het Bedrijf informatie bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties.

Keuze en Keuze-Uit

Als u de promotionele communicatie van het Bedrijf niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door de instructies in elke communicatie te volgen of door een e-mail te sturen naar het Bedrijf op [email protected].

Koppelingen naar Andere Websites

Op verschillende plaatsen op de websites van de Onderneming kunt u doorklikken naar andere websites die niet onder dit Privacy Beleid vallen. Wanneer u doorklikt naar deze websites, is dit Privacy Beleid niet langer van toepassing. De Onderneming raadt u aan de privacyverklaringen voor alle websites van derden te bestuderen om hun werkwijze voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonlijke Informatie te begrijpen.

Opslag en Beveiliging van Persoonlijke Informatie

Het Bedrijf bewaart de informatie die het verzamelt op computers in een gecontroleerde, veilige faciliteit die beschermd is tegen fysieke of elektronische ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Het bedrijf beschermt de privacy en integriteit van de informatie die het verzamelt door gebruik te maken van passende administratieve protocollen, technische beveiligingen en fysieke veiligheidscontroles die zijn ontworpen om toegang te beperken, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de informatie onder zijn beheer op te sporen en te voorkomen. Hoewel de Bedrijf de hierboven uiteengezette werkwijzen volgt om de aan de Bedrijf verstrekte Persoonlijke Informatie te beschermen, is geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag, volkomen veilig. Hoewel de Bedrijf ernaar streeft om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kan de Bedrijf de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als u vragen hebt over de beveiliging van de websites van de Onderneming, kunt u ons een e-mail sturen op [email protected].

Internet Fraude

Het Bedrijf heeft een GEEN TOLERANTIE-beleid voor internetfraude of elke poging om toegang te krijgen tot klant- of andere informatie op haar websites via illegale of heimelijke middelen. Het Bedrijf werkt samen met lokale, nationale en internationale fraudeonderzoeksbureaus en maakt gebruik van een verscheidenheid aan elektronische en andere middelen om frauduleuze activiteiten te ontmoedigen, op te sporen en te onderscheppen. Het Bedrijf vervolgt op agressieve wijze, in de ruimste zin van de wet, de daders die worden aangehouden voor frauduleuze activiteiten op zijn website. Agentschappen waarmee het bedrijf samenwerkt zijn: staats- en lokale politieautoriteiten, het Federal Bureau of Investigation van de Verenigde Staten, Amerikaanse en internationale douaneagentschappen en Interpol.

Internationale Overdracht

Persoonlijke Informatie die door de Bedrijf wordt verzameld, kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of enig ander land waar de Bedrijf of haar filialen, dochterondernemingen of agenten faciliteiten onderhouden, en door de websites van de Bedrijf te gebruiken, stemt u in met een dergelijke overdracht van Persoonlijke Informatie buiten uw land.

Let op: Het gebruik maken van illegale leveling en Gold services kan resulteren in een beëindinging van jouw account.